Galeria Sztuki Łaźnia

Galeria Sztuki ŁAŹNIA zainaugurowała swą działalność 23 marca 2004 roku otwarciem wystawy malarstwa Danuty Drzewieckiej. Właścicielami, i jednocześnie prowadzącymi galerię, jest rodzina artystów, absolwentów poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, Danuta i Henryk Drzewieccy wraz z synem Karolem Drzewieckim absolwentem poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Galeria prezentuje malarstwo, grafikę i rysunek Danuty Drzewieckiej, Henryka Drzewieckiego i Karola Drzewieckiego. Oprócz stałej ekspozycji dzieł artystów, Galeria prezentuje cyklicznie wystawy autorskie twórców z całej Polski. Galeria prowadzi stałą sprzedaż dzieł sztuki.

Właściciele galerii zachęcają do odwiedzania jej progów i obcowania ze sztuką. Mają nadzieję, że istnienie galerii pozwoli szerszemu gronu, w tym zwłaszcza młodzieży i miłośnikom sztuki, na stały kontakt z twórczością uznanych polskich artystów i rozwijanie własnych zainteresowań plastycznych. Mając ten cel na uwadze, Danuta i Henryk Drzewieccy prowadzą w pomieszczeniach galerii także warsztaty artystyczne pod swoim kierunkiem dla początkujących twórców w każdym wieku. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach. Zapisy przyjmowane są przez cały rok.

WRÓTCE NOWY ADRES GALERII: ul. Mickiewicza 9, 62-500 Konin !